top of page

ཕྱི་ལོ། 2024 ལོའི་དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཆེན་པོའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།

ལྷ་རམས་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་གྲུབ་འབྲས། 2

bottom of page